Simferopol rss Simferopol
Quốc hội Ukraine đổi tên sân bay Simferopol

Sân bay được gọi để tôn vinh Amet-Khan Sultan. Quốc hội Ukraine quyết định đổi tên sân bay Simferopol mang tên phi công thử nghiệm, 2 lần anh hùng Liên Xô Amet-Khan Sultan. Dự luật số 2796 được 240 đại biểu ủng hộ trong khi chỉ cần ít nhất 226 đại biểu trong cuộc họp ngày thứ 5, 14/5.  Ông Amet-Han Sultan là phi công thử nghiệm Liên Xô, có nhiều huân, huy chương quốc gia Liên Xô, 2 lần anh hùng...

Vùng sáp nhập Crimea đã kỷ niệm 09 Tháng năm

Trong lãnh thổ sáp nhập Crimea đã diễn ra lễ kỷ niệm 09 tháng Năm. Số lượng lớn nhất của khán giả tụ tập tại thành phố Sevastopol – chính ở đây đã diễn ra các sự kiện quan trọng nhất bao gồm một cuộc phô trương tàu chiến. Ngoài ra, trong thành phố đã có đoàn xe kỹ thuật diễu hành . Theo truyền thông địa phương, tất cả lượng người tập hợp này lên đến con số khoảng 300 ngàn...