sách lược chống IS rss sách lược chống IS
Chuyên gia: Hoa Kỳ cần có sách lược tốt hơn để chống IS

Trong khi Hoa Kỳ leo thang cuộc chiến chống tổ chức tự xưng là Nhà nước Hổi giáo, một số quan sát viên cho rằng Washington đang lâm vào một tình thế nan giải: qua việc vũ trang cho các đồng minh, thì Hoa Kỳ cũng tiếp tục vũ trang cho những kẻ thù của mình. Các chuyên gia nói muốn đạt được thắng lợi, liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo cần phải không những có thêm lực lượng, mà còn cần một...