Quỹ tiền tệ thế giới rss Quỹ tiền tệ thế giới
IMF đang xúc tiến giải ngân cho Ukraina 1,7 tỷ USD

Washington (AFP) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Kiev hôm thứ Năm về các bước cần thiết để giải ngân 1,7 tỷ USD trong gói cứu trợ tài chính cần thiết cho Chính phủ. Sứ mệnh của IMF đã và đang xem xét những thành tựu cải cách của đất nước kể từ khi IMF đồng ý kế hoạch cứu trợ mới trị giá 17,5 tỷ USD trong bốn năm. Vào tháng Ba Quỹ...