quan hệ vợ chồng rss quan hệ vợ chồng
Cái giá của sự thiếu tôn trọng các đức ông chồng

   Không nên nói xấu và nghĩ  xấu về các đức ông chồng.  Có một lần trên trang mạng của tôi xuất hiện những dòng chữ như thế này: "người phụ nữ nghĩ về người đàn ông như thế nào, thì anh ta sẽ trở nên như thế. Cuộc sống đã minh chứng điều đó. Và không có gì có thể đảo ngược được. Điều này  giống như là một bí mật, bạn có hiểu không? Sức mạnh của phụ...