nước Nga thực tại rss nước Nga thực tại
Phong trào “trung đoàn bất tử” – ý nguyện tập thể mang tính thuần Nga trước cái chết

Hình như Tôi đã hiểu ra thế nào là phong trào "trung đoàn bất tử".  Đây là một sự biểu lộ ý nguyện tập thể mang tính thuần Nga trước cái chết. Và ý nguyện đó nẩy sinh trên nền của sự thiếu hiểu biết vị trí của mình trên thế giới và sự thiếu vắng của bất kỳ  một dự án mang tính thống nhất nào trong tương lai. Cuộc chiến tranh, mà đã kết thúc lâu rồi, là một cuộc...