Nước Mỹ trong cuộc xung đột Nga -Ukraina rss Nước Mỹ trong cuộc xung đột Nga -Ukraina
Mỹ sẽ không bao giờ rời bỏ Ukraina cho dù Trump có muốn hay không

"Ukraina có thể bố trí tên lửa cách Moscow 450 cây số, đây là yếu tố khiến Mỹ sẽ giúp đỡ  và không dễ dàng buông bỏ quốc gia này  " – nhà bình luận chính trị Nhebogienko   Chính quyền Trump mới của Mỹ sẽ không bỏ mặc Ukraina một mình trong cuộc đấu tranh chống lại Nga, bởi  vì họ không thể quyên bài học về cuộc khủng hoảng Caribe, khi Liên Xô cài đặt vũ khí hạt nhân...