NSUT Anh Dũng rss NSUT Anh Dũng
Đau buồn tiễn đưa NSƯT Anh Dũng

Một vài năm qua chúng ta liên tục phải đón nhận những tìn buồn, những nghệ sĩ gạo cội thuộc thế hệ vàng đã lần lượt ra đi như NSND Trịnh Thịnh, NSND Phương Thanh, NSƯT Văn Hiệp, Nghệ sĩ Hồng Sơn… và những tháng đầu năm nay NSƯT Anh Dũng cũng bỏ chúng ta ra đi. NSƯT Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1951) là nghệ sĩ xuất sắc trong lứa diễn viên trường Sân khấu Việt Nam từ năm 1968 đến 1971....