nông sản việt nam rss nông sản việt nam
Góc nhìn khác về “thoát Trung”

Sau sự kiện Trung Quốc kéo giàn khoan HD 981 cắm vào vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta hồi tháng 5-2014, nhiều người đặt vấn đề “thoát Trung”. Bài này thử bàn “thoát” cách nào trên cơ sở thực tiễn quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, kinh nghiệm và vai trò của kinh tế người Hoa ở Nam bộ. Theo tổng điều tra dân số năm 2009, người Hoa ở Việt Nam có 823.071 người (chiếm...