nợ công Việt nam rss nợ công Việt nam
Nợ công Việt Nam lọt top 15 nước nguy hiểm nhất thế giới

Theo bản đồ mới nhất vừa được ngân hàng  Bank of America công bố, nợ công của Việt Nam đứng thứ 12 trong nhóm rủi ro cao nhất thế giới. Để có được thống kê, ngân hàng sử dụng giá của hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (credit default swap - CDS) của trái phiếu chính phủ. Về cơ bản, đây là một công cụ tài chính dựa trên nguyên tắc của hợp đồng hoán đổi, tuy nhiên có...