những chuyện lạ rss những chuyện lạ
6 dấu hiệu chứng tỏ con bạn xuất hiện trong thế giới này với linh hồn đến từ kiếp trước

Bạn đã từng gặp những đứa trẻ trông có vẻ khôn ngoan trước tuổi? Ngoài ra còn có những đứa trẻ thậm chí chỉ mới sinh ra đã có cái ánh mắt rất từng trải và dường như có thể nói rằng: "Tôi hiểu biết thế giới, và tôi biết nhiều hơn tất cả, tôi hiểu hết..." Ánh mắt này gấy ra ấn tượng khó quên. Đứa bé đó - chắc đã được đầu thai từ những kiếp trước (hiện tượng...