nhu nhược rss nhu nhược
Chồng quá hiền còn các chị chồng lại cứ lấn tới

Ngày chúng tôi yêu nhau, gia đình tôi đã phản đối nhiều nhưng tôi vẫn quyết lấy anh. Anh là người con ngoan, biết chu toàn và lo cho gia đình. Anh cũng rất chịu khó làm ăn nên tôi nghĩ rằng anh sẽ là người chồng, người cha tốt. Gia đình chồng tôi có hai chị gái. Các chị đều lấy chồng gần nhà. Một chị mở xưởng may mặc và thuê chồng tôi làm quản lý. Chồng tôi theo anh chị làm ăn đã...