nhớ rss nhớ
Chùm thơ xa xứ

Tha phương Thôi người đi nhé, đường xa lắc Có một khi nào nhớ cố hương, Nhớ con cò ấy trong lời hát, Thì gủi hồn qua vạn dặm đường! Thôi người đi nhé, xin đừng khóc Lệ giấu trong tim, lụt cõi lòng Còn mắt nhung kia, đừng loang ướt Để mẹ hiền yêu bớt nhớ mong! Thôi người đi nhé, thân đơn chiếc Một cánh hoa, bay giữa bốn trời Biết có khi nào còn trở lại Trong...

Chúng mình cũng vui nên nắm chặt tay nhau!…

Lời tác giả: Nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô tôi Post bài thơ tôi sáng sáng tác về Hà Nội thân yêu của những người con xa xứ cũng như của đồng bào cả nước. Với tình yêu thủ đô vo hạn tôi gửi gắm tính cảm của mình và mong đại diện cho đồng bào xa tổ quốc luôn luôn hướng về thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến với một tình yêu nồng cháy của những người co tha...