nhập khẩu hàng hóa rss nhập khẩu hàng hóa
Năm 2015, Việt Nam chi gần 50 tỷ USD mua hàng Trung Quốc

Đây là con số vừa được Tổng cục Hải quan đưa ra trong báo cáo "Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 12 và năm 2015" mới công bố. Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, trong năm 2015, Việt Nam có trao đổi hàng hóa với hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong số các thị trường trên, số thị trường đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD của xuất khẩu là 29 thị trường với...