nhận người nhập cư rss nhận người nhập cư
Hung bị yêu cầu giải thích vì từ chối nhận người nhập cư

Hội đồng Châu Âu đòi hỏi Hungary giải thích quan điểm của mình Hội đồng Châu Âu đòi hỏi chính quyền Hung giải thích quyết định của họ về việc ngừng vô thời hạn quy định của EU về việc nhận người nhập cư và di dân bất hợp pháp, RIA-Novosti thông báo. "Do quy tắc Dublin không xem xét việc ngừng nhận (người nhập cư), Hội đồng yêu cầu Hung làm rõ ngay tính chất và mức độ...