nhà thầu rss nhà thầu
Vì đâu nhà thầu Trung Quốc trúng thầu nhiều đến thế?

Hiện nay các nhà thầu Trung Quốc với giá bỏ thầu thấp đã trúng thầu rất nhiều các công trình tại Việt Nam. Các nhà thầu Trung Quốc bỏ giá rẻ nhưng thực tế lại không hề rẻ chút nào. Ký hợp đồng với giá khác xa giá trúng thầu Đây là một chiêu trò phổ biến của các nhà thầu Trung Quốc, đưa ra giá bỏ thầu rất thấp loại bỏ đối thủ để trúng được thầu, đến khi ký hợp...