nguồn nước rss nguồn nước
Hơn một nửa nguồn nước ngọt lớn nhất trên Trái Đất đã biến mất

Theo dữ liệu vệ tinh mới nhất mà NASA thu thập được, đa số các nguồn nước ngầm lớn trên thế giới đang dần biến mất. Đây là một trong những nguồn cung cấp nước uống chủ yếu cho con người. Thống kê của NASA từ năm 2003 đến 2013 cho thấy, 21 trên tổng số 37 tầng chứa nước ngầm (những hồ nước lớn dưới mặt đất được tạo thành từ thẩm thấu nước và tuyết) lớn nhất...