nghiên cứu xã hội rss nghiên cứu xã hội
Các lệnh trừng phạt đã làm cho 62% người dân Nga yêu mến Châu Âu – thăm dò xã hội

Cuộc thăm dò xã  hội đã cho thấy phần lớn người dân Nga cho rằng cần phải "hâm nóng" quan hệ với Mỹ và Châu Âu. Đa số người dân đánh giá tiêu cực các quan hệ giữa Nga với Mỹ và châu Âu, và không tin rằng chúng  sẽ sớm được cải thiện. Tuy nhiên, hầu hết đều tin rằng cần thiết phải thiết lập một mối quan hệ tốt - báo  Commersant. Theo lới của các nhà xã hội...