nghĩ về nước Nga rss nghĩ về nước Nga
Người Mỹ nghĩ gì về nước Nga

Sau khi trở về từ Hợp chúng quốc vài lần tôi nhận được câu hỏi: thế ở đó người Mỹ xử sự như thế nào với người Nga? Họ xử sự bình thường. Tôi, dĩ nhiên, muốn đưa ra cho các bạn một bức tranh khủng khiếp, nơi mà trên cửa kình phía sau xe viết những chữ cái to "PUTIN - CHMO" (chú thích nguyên bản tiếng Nga: ПУТИН - ЧМО). Nói chung, rất khó để hình dung về tình hình ở Hoa...