Ngân hàng Quốc gia Ukraina rss Ngân hàng Quốc gia Ukraina
Dự trữ Ngân hàng Quốc gia Ukraina vượt quá 13 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối quốc tế của Ngân hàng Quốc gia Ukraina (NBU) đã vượt quá 13 tỷ USD. Điều này đã được Thống đốc NBU Valeria Gontareva thông báo. Cho đến cuối năm nay, NBU có kế hoạch tăng dự trữ đến 18 tỷ USD. "Tình trạng thị trường ngoại hối đã cho phép NBU bổ sung dự trữ. Từ đầu năm đến nay, NBU đã mua trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng ngoại tệ hơn  1,3 tỷ USD."...

IMF đã nhìn thấy những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Ukraina, thoát ra khỏi khủng hoảng

Phó Giám đốc điều hành thứ nhất Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) David Lipton cho rằng, những nỗ lực của chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô cùng với những chính sách cứng rắn cho thấy, nền kinh tế Ukraina "có dấu hiệu phục hồi từ cuộc khủng hoảng". IMF hoan nghênh và đánh giá cao việc ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ lên tới nửa tỷ USD giữa Ngân hàng Quốc gia Ukraina và Ngân hàng...