Nga – chính trị rss Nga – chính trị
Nước Nga thời Putin: Chủ nghĩa toàn trị phiên bản 2.0

Trong chuyên luận năm 1970 Lối thoát, Tiếng nói, và Lòng trung thành của mình, Albert Hirschman đã xem xét ba lựa chọn mà người ta có thể sử dụng để ứng phó với sự không hài lòng với các tổ chức, doanh nghiệp, và nhà nước: họ có thể bỏ đi, đòi hỏi thay đổi, hoặc nhượng bộ. Trong 45 năm từ khi xuất bản cuốn sách của mình, khuôn khổ phân tích của Hirschman đã được áp dụng một cách...

Nga: Tương lai đen tối của các tổ chức phi chính phủ

Ngay cả hoạt động hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học mà cũng bị xem là « nhân viên nước ngoài ». Đó là số phận của các tổ chức phi chính phủ tại Nga hiện nay. Ngày 23/05 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành một đạo luật cho phép đóng cửa mà không cần quyết định của tư pháp mọi tổ chức nước ngoài nào bị xem là đe dọa « an ninh quốc gia ». Luật này cũng cho phép phong...