Năm Cam rss Năm Cam
Thành Chân: phó tướng Dung Hà, Cái tên khiến Năm Cam cũng phải lạnh gáy

Sở dĩ Năm Cam phải kiêng dè Dung “hà” vì dưới trướng của thị có cả đống kẻ giết người không gớm tay. Cái tên khiến ngay cả những kẻ đâm thuê chém mướn chỉ nghe đã lạnh gáy, đó là kẻ mà tất cả các đại ca giang hồ gọi là kẻ độc cô cầu bại Thành “chân” Đa mưu như Thành “chân” Thành “chân” tên thật là Ngô Chí Thành.Thành rất thích đọc tiểu thuyết “Bỉ...