Mức đói nghèo rss Mức đói nghèo
Mức độ nghèo khổ ở Ukraine có thể đạt tới 33%

Mức độ nghèo khổ ở Ukraine trong năm 2015 có thể tăng lên đến 33%, việc này được nói trong báo cáo quốc gia "Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Ukraine: 2000-2015". "Trong năm 2015 mức độ gia tăng đói nghèo lên đến 33% so với mục tiêu dự định 7%" - báo cáo có nói khi được đưa ra trong quá trình "bàn tròn" "Tiến trình hướng tới mục tiêu phát triển thiên niên kỷ" vào thứ 2 ở...