miền Nam Việt Nam rss miền Nam Việt Nam
Ký giả đi ăn mày

Ký giả ăn mày là tên một phong trào đấu tranh của báo chí miền Nam Việt Nam, diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 1974. Tình hình lịch sử Năm 1972 chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã cho áp dụng Sắc luật 007 với quy định số tiền phải ký quỹ rất lớn làm nhiều báo không có tiền ký đành đóng cửa. Theo điều luật này, tờ báo nào bị tịch thu lần thứ hai do có bài vi phạm an ninh quốc gia và...