Maxim Oreshkin rss Maxim Oreshkin
Những vấn đề chính của nền kinh tế Nga

Một trong những yếu tố chính và cơ bản làm chậm sự tăng trưởng nền kinh tế Nga là sự nghèo khó của người dân, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga Maxim Oreshkin cho biết. Theo ông, ở giai đoạn này, đối với đất nước là đấu tranh chống đói nghèo còn quan trọng hơn so với việc giải quyết các vấn đề bất bình đẳng Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin trong...