luật giao thông Ukraina rss luật giao thông Ukraina
Ukraina: GAI chỉ còn các mức phạt tối thiểu

Cảnh sát giao thông Kiev đã đánh bật ghế của người đứng đầu cảnh sát giao thông Ukraine. Mới hôm qua, chúng ta đã nói về các mạng lưới tham nhũng đến hàng triệu và hàng triệu, về những vụ bắt giữ trong các cơ quan điều hành ở thủ đô, về sự tẩu thoát của ông chủ của mạng lưới đó. Và hôm nay Anatoliy Sirenko (cục trưởng cục cảnh sát giao thông Ucraina) đệ đơn (từ chức), và...