Louisiana rss Louisiana
10 năm sau Katrina – cộng đồng Việt ở Louisiana kiên cường đứng lên

Katrina là thiên tai thảm khốc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hơn một triệu người quanh Vịnh mất nhà cửa, và hơn 1800 nạn nhân mất mạng. Đê vỡ khiến 80% New Orleans bị ngập trong nước, có nơi ngập sâu trong 20ft nước (6 mét). Thiệt hại ước tính lên đến $108 triệu Mỹ kim. Những chiếc tàu đánh cá bị hất tung lên bờ, nước bắn cao phủ kín các bến cảng, vô số nhà cửa bị tàn phá, Robert...