Little Saigon rss Little Saigon
Người Mỹ kinh doanh, người Việt làm ăn

Cùng tồn tại ở một môi trường kinh doanh như nhau, nhưng tư duy và cách làm việc sẽ quyết định sự thành bại và quy mô phát triển của doanh nghiệp. Khi người Mỹ kinh doanh Tom Buchanan là một doanh nhân Mỹ làm việc ở San Francisco. Công ty của anh có khoảng 55 nhân viên, ngoài trụ sở chính ở San Francisco còn có chi nhánh đặt tại New York City và Denver (Colorado). Công việc của anh chuyên giúp...