Liên hiệp Anh rss Liên hiệp Anh
Brexit gâyter: Điều gì trong thực tế sẽ xảy ra sau cuộc trưng cầu dân ý ở Liên hiệp Anh

  Hôm nay tại Liên hiệp  Anh công bố kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về việc ra  khỏi  EU. Brekzit (dự báo sơ bộ) chỉ manh tính chất  tham khảo  và không bị ràng buộc bởi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, tóm lại đó không phải là một thông báo chính thức. Các quyết định về việc liệu Anh sẽ bắt đầu quá trình ra khỏi EU hay không, trước hết  phải được Nghị viện ...