Kuwait rss Kuwait
Báo cáo: Dự trữ tài chính của Kuwait đạt 592 tỷ USD

Kuwait City (AFP) – Bất chấp sự sụt giảm của giá dầu quỹ dự trữ ngoại hối của Kuwait đạt 179,2 tỷ dinar (592 tỷ USD) và cuối năm tài khóa 2014-2015, theo báo cáo cho biết. Quỹ đã tăng 53 tỷ USD trong tính đến ngày 31 -03 - 2015, theo báo cáo của tờ Al-Qabas, trích dẫn số liệu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Anas al-Saleh trong một phiên họp kín của quốc hội tuần trước. Kuwait thường không...