Kênh TV Ngôi sao rss Kênh TV Ngôi sao
Kênh TV Bộ Quốc phòng Nga dùng fotoshopit quân Ukraine để tạo tin tức giả mạo

  Những tuyên truyền viên Nga lấy tin tức từ VKontakte và minh họa chúng bằng Photoshop. Những người sử dụng mạng xã hội bắt được quả tang đài truyền hình ngôi sao của Bộ quốc phòng LB Nga lắp ghép các hình ảnh, để minh họa một trong những tài liệu về tình hình ở Ukraine. Đặc biệt, viết trên trang Twitter của mình blogger có tiếng Rustem Adagamov cho biết. Câu chuyện trong một...