Ilovaysk rss Ilovaysk
Công bố thiệt hại của Ukraina ở Ilovaysk

Trong cuộc chiến gần Ilovaysk có 366 công lực Ukraina tghieetj mạng, 158 người mất tích. Hậu quả của sự kiện gần Ilovaysk của tỉnh Donesk vào tháng 8 năm 2014 là có 366 quân nhân và nhân viên bảo vệ pháp luật Ukraina thiệt mạng, 429 người bị thương - trưởng công tố quân đội Matios tuyên bố khi đưa ra kết quả của cuộc kiểm tra toàn diện. "Thiệt hại quân số của lực lượng vũ trang...