hủy hợp đồng rss hủy hợp đồng
Nga đã sẵn sàng để Pháp hoàn trả lại tiền

Việc huỷ bỏ hợp đồng đối với Pháp về cung cấp tàu chiến cho Nga sẽ không căng thẳng mối quan hệ giữa các quốc gia, điện Kremlin cho biết. Phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, Dmitry Peskov cho biết tại một cuộc họp báo rằng hoặc là Pháo cung cấp tàu chiến lớp Mistral hoặc hoàn lại tiền điều đó sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề nào trong quan hệ song phương. Tờ báo...