Hối lộ tình dục rss Hối lộ tình dục
Hối lộ tình dục thì thu hồi thế nào?

GS-TS Lê Hồng Hạnh, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), đặt vấn đề: “Tham nhũng không chỉ có tài sản mà còn hối lộ tình dục, trao đổi chức vụ, bằng cấp, học hành… Những trường hợp tham nhũng ngoài tài sản vật chất thì vấn đề thu hồi TSTN phải thực hiện như thế nào?”. Đây là vấn đề khá mới ở ta nhưng ở nhiều nước thì họ đã làm rồi. Ở nhiều...