Global Hawk mới của NATO rss Global Hawk mới của NATO
Tin tức Quốc phòng: UAV cực kỳ hiện đại của NATO lần đầu tiên thực hiện chuyến bay của mình – Video

Máy bay trinh sát không người lái (UAV) cực kỳ hiện đại của NATO lần đầu tiên thực hiện chuyến bay của mình – theo DefenseNews - Tin tức Quốc phòng Ấn phẩm của DefenseNews báo cáo về chuyến bay đầu tiên của một máy bay trinh sát không người lái Global Hawk mới của NATO Northrop Grumman. Chuyến bay diễn ra vào cuối tuần trước. Cần lưu ý rằng nó đã rất thành công. UAV thiết kế cho các...