giành giật ăn miễn phí rss giành giật ăn miễn phí
Nhân cách nhìn từ miếng ăn

Trẻ em sẽ học được gì từ hình ảnh cha mẹ chen chân, giành giật nhau để có suất ăn miễn phí nếu không phải là lối suy nghĩ phải tranh giành, nhanh chân hơn kẻ khác mới có được cái tốt hơn cho mình? Thích mua được món hời, được cho không khỏi mất tiền… là tâm lý bình thường của con người. Tuy nhiên, việc hàng ngàn người kiên nhẫn chầu chực nhiều giờ giữa trưa nắng chỉ...