giá trị nhập khẩu rss giá trị nhập khẩu
Sau 10 năm, ngành cơ khí có bước nhảy vọt về… nhập siêu

Năm 2006, ngành cơ khí nhập khẩu 8,7 tỷ USD. Tới năm 2015, con số này đã là 26,53 tỷ USD, tăng gấp 3 lần. Số liệu trong báo cáo về ngành cơ khí của Bộ Công thương cho thấy một điều đáng buồn. Đó là nhập khẩu ngành cơ khí Việt Nam trong gần 10 năm qua tăng mạnh. Cụ thể, năm 2006 giá trị nhập khẩu của ngành cơ khí Việt Nam là 8,7 tỷ USD thì tới năm 2012, giá trị nhập khẩu cơ khí...