giá trị Biển đông rss giá trị Biển đông
Tại sao Biển Đông đang trở thành một trung tâm căng thẳng mới của thế giới?

Giá trị chiến lược to lớn và kết quả của cuộc tranh chấp các đảo ở Biển Đông sẽ có tác động toàn cầu. Các phiên cuối cùng của Diễn đàn Singapore "Shangri-La Dialogue" cho thấy cuộc xung đột tại các đảo tranh chấp trên Biển Đông đã mang tính toàn cầu. Đây không chỉ vấn đề quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng, mà còn là vấn đề thu hút được sự chú ý của trung...