giá nước rss giá nước
Hà Nội tăng giá nước gần 20%

Một số doanh nghiệp kinh doanh nước sạch tại Hà Nội vừa công bố biểu giá áp dụng từ tháng 10, với mức tăng 950-2.550 đồng một m3. Hà Nội tăng giá nước sạch năm 2014  /  Hà Nội sẽ khai thác nước mặt sông Hồng để bù thiếu nước Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nước sạch (VIWACO), đơn vị điều hành hệ thống cấp nước Sông Đà vừa có thông báo về việc tăng...