Gérard Depardieu rss Gérard Depardieu
Gérard Depardieu trở thành nhân vật không được chào đón ở Ukraina

Depardieu có trong danh sách không được chào đón ở Ukraina mà trong đó có khoảng 600 nhà hoạt động văn hóa trên toàn thế giới. Báo chí Pháp thông báo rằng diễn viên và người ủng hộ Putin Depardieu rơi vào "danh sách đen" của Bộ văn hóa Ukraina và hiện tại là nhân vật không được chào đón ở đất nước. Báo Ouest-France đã viết về việc này. "Diễn viên Pháp Gerars Depardieu đã bị đưa vào...