dư chấn rss dư chấn
Người Việt ở Chile bình tĩnh sau động đất lớn

Anh Hải Nguyễn, một người Việt tại Chile, cho biết anh ở ngay trung tâm Santiago, cách tâm chấn khoảng 230 km, khi động đất xảy ra. Các tòa nhà ở đây chỉ bị rung chuyển. Anh Hải Nguyễn, 28 tuổi, làm việc tại một dự án theo chương trình hỗ trợ của chính phủ Chile, cho biết khu nhà anh ở có 12 tầng lầu và có các khách du lịch ở đây khá sợ hãi. "Mỗi lần có dư chấn là mọi người...