Đốt xe rss Đốt xe
Ở Donesk đêm ngày 8/8 có 4 xe của phái đoàn OSCE bị đốt cháy

Đại diện của đoàn tin rằng các xe bị cố ý đốt cháy. 4 xe bọc thép của phái đoàn OSCE ở Ukraina bị cháy tại Donesk đêm thứ 7. "4 xe bọc thép OSCE bị phá hủy trong đêm qua, có lẽ, là kết quả của việc bị đốt gần nơi trú của phái đoàn OSCE tại Donesk" - thông báo của phái đoản trên Twitter có viết. Phái đoàn lưu ý rằng không chấp nhận các hành động như vậy, thông tin cụ...