độc lập rss độc lập
Nghĩ về ‘Độc lập, tự do, hạnh phúc’

Độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là dòng tiêu đề gồm sáu chữ luôn xuất hiện cùng quốc hiệu Việt Nam, từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa sau ngày 2-9-1945 đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Sáu chữ đơn giản nhưng đó là “ham muốn tột bậc” của người khai sinh ra chính thể cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á, là cái đích Người đặt ra cho những người đồng chí hướng của...

Yêu cầu độc lập của vùng Donbass

Bộ Ngoại giao Ukraine ra tuyên bố kêu gọi Nga thuyết phục các nhân vật lãnh đạo tự xưng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk về kế hoạch bầu cử vào đầu tháng mười một tới. Chính quyền Kiev cũng không tin vào phía Moscow có thể thực hiện yêu cầu việc thúc đẩy hủy bỏ  cuộc bầu cử này. Vì vậy sẽ không có một kế hoạch cũng như cơ hội để thảo luận về tình hình này bên...