doanh nghiệp fdi rss doanh nghiệp fdi
Từ phu kéo xe đến ‘Vua bánh mì’, đối tác lớn của Lotteria, KFC, Burger King Việt Nam

ABC Bakery là câu chuyện thành công điển hình khi doanh nghiệp lựa chọn chiến thuật thị trường ngách. Lý thuyết về chiến lược cạnh tranh có 3 chiến lược chính gồm: Dẫn đầu về chi phí, Khác biệt hóa, Chiến lược tập trung. Trong 3 loại hình này, việc lựa chọn tấn công vào thị trường ngách là một loại đặc biệt của chiến lược tập trung. Không ít doanh nghiệp trên thế giới và cả...

DN trong nước yếu thế so với DN FDI

Xuất khẩu vẫn là điểm sáng của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng 2 con số mỗi năm nhưng các doanh nghiệp FDI ngày càng chiếm vị thế áp đảo, nắm những mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Hiện khối doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ngày càng phình to và chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Ngược lại, DN nội địa đang bị cạnh tranh khốc liệt ngay trên...