Depardieu rss Depardieu
Depardieu bị cấm đến Ukraina trong 5 năm

SBU công nhận diễn viên Pháp với hộ chiếu Nga là nguy cơ an ninh quốc gia. SBU đưa diễn viên Pháp Depardieu vào danh sách không được chào đón ở Ukraina. SBU thông báo trả lời đề nghị xác nhận của báo Apostrophe về việc này. "Ngày 23/7/2015 đối với công dân Pháp và Nga Depardieu đã thông qua quyết định cầm đến Ukraina trong thời hạn 5 năm vì lợi ích đẩm bảo an ninh quốc gia của chúng tôi....