dạy trẻ rss dạy trẻ
Thư gửi mẹ chồng: ‘Xin đừng dạy con cách làm mẹ’

Xin mẹ hãy thôi dạy bảo những điều con không hỏi, ngừng chê bai khả năng làm mẹ của con và đừng cố lôi kéo con trai mẹ về phe mình. Lá thư dưới đây là của một bà mẹ trẻ, cảm thấy mệt mỏi và chán ngấy vì sự can thiệp quá nhiều của mẹ chồng vào cuộc sống gia đình và vai trò nuôi dạy con của chị, đăng tải trên trang Huffingtonpost: Thưa mẹ! Xin mẹ hãy dừng lại. Để con...