đầu tư kinh doanh rss đầu tư kinh doanh
DN ngoài nhà nước: Động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Các doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước mặc dù có tỷ trọng đóng góp tổng sản phẩm nội địa (GDP) cao nhất nhưng lại khó tiếp cận nguồn vốn và không được hưởng nhiều chính sách ưu đãi so với các khu vực DN khác. Số liệu tính toán cho thấy, tỷ suất lợi nhuận trên vốn và doanh thu của khối DN ngoài nhà nước đang thấp nhất và có xu hướng ngày càng thấp. Tuy nhiên, khu vực kinh tế...