đầu tư đổi mới rss đầu tư đổi mới
IT – cơ hội cho Ukraina vươn lên trong đổi mới

Đổi mới - liều thuốc chữa bệnh tốt nhất cho tuổi già nghèo khổ - đó là ý kiến của Ivan Kompan, chuyên gia tài chính, giảng viên trường Edinburgh Business School ở Đông Âu và là  đối tác của Công ty Kompan Trên hành tinh của chúng ta đã không còn tồn tại các thị trường, mà khi mở ra thì sẽ kích thích sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu mạnh mẽ cho những thập kỷ tiếp theo, như  đã...