danh nghiệp sản xuất rss danh nghiệp sản xuất
Công nghiệp ô tô: Thiếu tầm nhìn và mục tiêu cụ thể

Trên thực tế, khá lâu trước khi Toyota tuyên bố xem xét khả năng tiếp tục sản xuất xe tại Việt Nam hay chuyển sang nhập khẩu, thì quá trình chuyển đổi từ sản xuất xe sang... đi buôn xe đã âm thầm diễn ra trên diện rộng. Năm 2007, liên doanh Vindaco giải thể, đồng nghĩa với việc thương hiệu Nhật Daihatsu chính thức rời bỏ thị trường Việt Nam sau một thời gian đầu tư, lắp ráp. Một...