cứu nguy tài chính rss cứu nguy tài chính
Ngân hàng Hy Lạp chỉ còn 500 ngàn euro

Ambrose Evans-Pritchard  viết trên tờ Telegraph "Chúng tôi được nguồn tin đáng tin cậy cho biết dự trữ tiền mặt của Ngân hàng chỉ còn 500 ngàn euro. Bất cứ ai nghĩ rằng họ sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba tuần tới là điều hoàng tưởng. Tiền mặt không đủ dùng trong một giờ.” Ngân hàng Hy Lạp hiện đang đóng cửa và chính phủ đã phải thực hiện việc kiểm soát vốn bằng cách hạn...