cua đồng rss cua đồng
Hà Nội không vội được đâu 2

Hồi ở quê lên tỉnh. Ra đường cứ lơ ngơ. Cua đồng bò đường nhựa!! Nhìn xe thấy sợ chưa!?. Cứ nườm nượp vút qua. Người, xe như mắc cửi. Những nam thanh nữ tú Vừa phóng xe vừa cười. Muốn đi sang bên đường. Mà sợ không dám bước. Cứ hết nhìn đằng trước. Lại ngó ra đằng sau. Đèn đỏ bật đã lâu. Mà người ta vẫn cố!! Chỉ còn chục giây nữa. Làm sao kịp qua...